Największe korzyści ze współpracy z Centrum Szkoleń Symulacyjnych

  • Oszczędności na kosztach budowy lub adaptacji pomieszczeń,
  • Oszczędności na kosztach opracowania zakresu i procedury zakupu symulatora,
  • Oszczędności na kosztach zakupu urządzenia,
  • Oszczędności na kosztach utrzymania i serwisowania,
  • Oszczędności na kosztach obsługi symulatora,
  • Oszczędności na kosztach aktualizacji i walidacji oprogramowania symulacyjnego,
  • Oszczędności na kosztach aktualizacji oprogramowania systemowego,
  • Oszczędności na kosztach związanych z czasem wyłączenia z pracy maszynisty na potrzeby szkolenia.
  • Oszczędności na kosztach delegacji maszynisty na cele szkoleniowe,
  • Oszczędności na kosztach zastępstwa maszynisty na czas szkolenia.