Centrum Szkoleń Symulacyjnych Sp. z o.o.

Centrum Szkoleń Symulacyjnych Sp. z o.o. jest spółką powstałą w 2018 roku, wchodzącą razem z innymi podmiotami w skład grupy kapitałowej New Solutions Factor, w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku kolejowego w zakresie szkoleń maszynistów z użyciem profesjonalnych symulatorów pojazdów szynowych.

Prowadzimy działalność w zakresie wynajmu symulatorów pojazdów kolejowych różnych typów. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb podmiotów zajmujących się przewozami kolejowymi wynikających z obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie świadectwa maszynisty mówiące o konieczności odbycia przez każdego maszynistę 3 godzin jazd szkoleniowych rocznie na symulatorze. Ważnym aspektem naszej działalności biznesowej jest fakt, że zawarliśmy strategiczne porozumienie z producentem symulatorów, firmą Sim Factor Sp. z o.o., w zakresie współpracy przy produkcji na cele szkoleniowe nowoczesnych symulatorów pojazdów szynowych.

Naszą ofertę kierujemy do ośrodków szkoleniowych zajmujących się szkoleniem maszynistów, które nie dysponują symulatorami zgodnymi z wytycznymi zawartymi w stanowisku UTK  dotyczące wymagań dla symulatora pojazdu kolejowego z dnia 17 maja 2017 roku.

Naszym celem jest stworzenie na przestrzeni 2019 roku pierwszego w Polsce pool-u symulatorów pojazdów szynowych, które będą  umieszczone na naczepach TIR. Pierwszy z tych symulatorów wchodzi do eksploatacji już w styczniu 2019 roku.

KIM

JESTEŚMY

Dzięki przynależności do grupy kapitałowej NEW SOLUTIONS FACTOR, posiadamy zdolność skalowania swoich zasobów do poziomu adekwatnego do podejmowanych wyzwań.

Obecnie w skład tej Grupy wchodzą

KIM

JESTEŚMY

Dzięki przynależności do grupy kapitałowej NEW SOLUTIONS FACTOR, posiadamy zdolność skalowania swoich zasobów do poziomu adekwatnego do podejmowanych wyzwań.

Obecnie w skład tej Grupy wchodzą

 
 

NASZE

SYMULATORY

Symulatory immersyjne do instalacji wewnątrz budynków

 • Pełnozakresowe symulatory kabinowe,
 • Dostępne z systemem ruchu 6DoF,
 • Fizyczny kokpit, wierne odwzorowanie wyglądu kabiny,
 • Dedykowane do symulacji pojazdów, statków i maszyn,
 • Wyposażone w nowoczesne stanowisko instruktorskie,
 • Dedykowane stanowisko obserwacyjne.

Poniżej przykładowa realizacja symulatora kolejowego dla Kolei Dolnośląskich. Partnerem technologicznym tego projektu była nasza spółka siostra – Sim Factor

NASZE

SYMULATORY

Symulatory immersyjne do instalacji wewnątrz budynków

 • Pełnozakresowe symulatory kabinowe,
 • Dostępne z systemem ruchu 6DoF,
 • Fizyczny kokpit, wierne odwzorowanie wyglądu kabiny,
 • Dedykowane do symulacji pojazdów, statków i maszyn,
 • Wyposażone w nowoczesne stanowisko instruktorskie,
 • Dedykowane stanowisko obserwacyjne.

Poniżej przykładowa realizacja symulatora kolejowego dla Kolei Dolnośląskich. Partnerem technologicznym tego projektu była nasza spółka siostra – Sim Factor

Autonomiczne mobilne centra szkoleniowe

 • Immersyjna kabina szkoleniowa z systemem ruchu 6DoF,
 • Zintegrowane stanowisko instruktora i obserwacyjne,
 • Rozwiązanie całoroczne wyposażone w urządzenia grzewczo klimatyzacyjne,
 • Autonomiczny system zasilania 30KW,
 • Dopuszczony do ruchu po drogach publicznych,
 • Możliwość dojazdu do klienta,
 • Wynajem na umówiony okres.